Disclaimer

Het doel van de website van FlexDelft is om bezoekers te informeren over FlexDelft, over de werkwijze van FlexDelft voor studenten en surveillanten. Daarnaast is de website een publicatiemiddel voor mededelingen, evenementen, surveillantenroosters en overig nieuws.

Informatie op de website

De informatie op deze website wordt vrijblijvend verstrekt. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ook is getracht om deze informatie actueel te houden. Dit laat echter onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. FlexDelft staat niet in voor de juistheid, de volledigheid, de actualiteit of de kwaliteit van de op haar website gepubliceerde informatie.

Wijzigingen en/of updates

FlexDelft behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via deze website.

Gebruik van de website

FlexDelft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van FlexDelft website.

Externe hyperlinks

De FlexDelft website bevat tevens een aantal externe hyperlinks, die bedoeld zijn als extra dienstverlening aan de bezoeker van de website. FlexDelft sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die een bezoeker van de FlexDelft website lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Privacybeleid

Het surveillantenrooster op de website van FlexDelft is een openbaar rooster, waarop docenten en surveillanten kunnen zien wie wanneer is ingedeeld. Alleen de namen van de docenten en surveillanten zijn hierop zichtbaar. Overige NAW gegevens worden niet getoond.

Auteursrecht

De teksten en afbeeldingen op de FlexDelft website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de FlexDelft website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij FlexDelft. FlexDelft respecteert natuurlijk ook het auteursrecht van derden. Mocht u van mening zijn dat de informatie op de website van FlexDelft uw rechten schaadt, dan wordt u verzocht om contact op te nemen via flexdelft@tudelft.nl