Opdrachtgevers

Zorgt FlexDelft voor een registratie externe?

Nee, dit kan FlexDelft niet. FlexDelft stuurt aan de opdrachtgever een plaatsingsbevestiging. Met deze bevestiging kan de opdrachtgever de registratie externe uitvoeren.

Kan ik bij jullie terecht met een vacature?

Momenteel kunnen wij ondersteuning bieden bij de werving van secretaresse vacatures (profiel 1, 2, 3).

 

Wat is het uurtarief voor ons?

Het tarief is afhankelijk van het salaris van de student of medewerker. Het tarief vindt u op de opdrachtbevestiging.

Kan ik een niet-student bij jullie aanmelden voor uitbetaling?

Ja zeker, dit kan ook middels het aanmeldformulier. Wij houden de TU Delft salarisschalen aan. Deze kunt u opgeven. Let op: een reguliere medewerker kan maximaal 3 opdrachten via FlexDelft vervullen.

Kan ik een maximaal aantal uur opgeven?

Ja, op het aanmeldformulier kunt u een maximum aantal uur voor de totale opdracht opgeven. Wanneer de student dit maximaal aantal uur overschrijd zullen wij de betaling niet doorzetten maar eerst eventuele toestemming vragen voor uitbetaling.

De baancode op de factuur klopt niet, kan dat gecorrigeerd worden?

Wanneer wij per abuis een verkeerde baancode gehanteerd hebben zullen wij uiteraard de factuur crediteren en opnieuw naar u verzenden. Om dit te voorkomen, controleer de baancode die wij op de plaatsingsbevestiging hebben ingevuld goed.

Wanneer ontvang ik de factuur?

Na de uitbetaling worden de facturen automatisch verstuurd naar Finance & Controle. U ontvangt de factuur via Bassware.

Een opdracht kan verlengd worden, wat moet ik doen?

U kunt dit doorgeven middels een nieuwe aanmeldformulier. Let op: reguliere medewerkers kunnen maximaal 2 keer worden verlengd.

Een student komt van buiten de EU, mag hij of zij werken voor ons?

Een student van buiten de EU mag alleen werken met een geldige werkvergunning. Wij kunnen deze vergunning per collegejaar aanvragen. Een student dient daarvoor langs te komen met een paspoort, verblijfsvergunning en een bewijs van inschrijving van het huidige collegejaar. Nadat de werkvergunning is verstrekt kan de student voor maximaal 10 uur per week werken.

Wanneer ontvang ik de bevestiging?

Op donderdag en vrijdag verwerken wij altijd de aanmeldingen van de afgelopen week.