Ik ben opdrachtgever

Heeft u een student die u via FlexDelft wilt laten uitbetalen? Dan kunt u de student(en) bij ons aanmelden. 

  • Student-assistent

Onder Student-assistent wordt verstaan degene die bij een TU Delft is ingeschreven als student en die tevens als werknemer een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek. De student gebruikt zijn of haar opgedane kennis van de studie om een docent of afdeling te ondersteunen.
Het salaris is afhankelijk van de studievoortgang.

- 60 - 120 ECTS: SA2
- 120 – 180 ECTS: SA3
- > 180 ECTS/Masterstudent: SA4

Hoe werkt het?

De werkwijze van aanmelding bestaat uit 3 acties: 

Actie 1:

Aanmeldformulier invullen door opdrachtgever
De opdrachtgever vult een aanmeldformulier in. Zodra de student is ingeschreven, gaat FlexDelft aan de slag.

Actie 2:

Inschrijving door student bij FlexDelft
Studenten moeten zich eenmalig bij FlexDelft registreren. U kunt de student hiervan op de hoogte stellen. Voor meer informatie kijk op deze pagina. Staat een student al ingeschreven dan hoeft de student geen actie te ondernemen.

Actie 3:

Opdrachtbevestiging
FlexDelft zal nadat bovenstaande acties zijn uitgevoerd, een opdrachtbevestiging sturen naar de opdrachtgever. De student ontvangt ook een bevestiging.

Acties 1 en 2 kunnen in willekeurige volgorde worden uitgevoerd.