Werkwijze surveilleren

FlexDelft verzorgt de planning en coördinatie van de surveillantenpool van TU Delft. Surveillanten ondersteunen de docent en studenten bij het afnemen van papieren en digitale tentamens. Een surveillant is verantwoordelijke voor een goed verloop van een tentamen door:

  •  voor een rustige omgeving te zorgen
  •  vragen van studenten en docenten te beantwoorden
  •  controles conform tentamenbeleid uit te voeren
  •  het voorkomen en signaleren van vermoeden van fraude

Ongeveer 2 weken voor het tentamen ontvangt FlexDelft het rooster van de tentamenroosteraar. Op basis van dit rooster plannen wij surveillanten in.

Voor tentamens met 30 of meer deelnemers rooster FlexDelft automatisch surveillanten in. De verantwoordelijke docent ontvangt hierover een e-mail met alle details van het tentamen zoals starttijd, locatie en aantal studenten. Het aantal surveillanten is afhankelijk van het aantal aangemelde studenten en de locatie. Er wordt minimaal 1 surveillant per zaal ingepland.

In de bevestigingsmail vindt de docent ook een link naar het tentameninformatieformulier (ook wel TIF genoemd). In dit online formulier kan de docent instructies achterlaten voor de surveillanten. Denk hierbij aan de toegestane hulpmiddelen, het soort papier wat mag worden uitgedeeld maar ook speciale verzoeken. De surveillant kan deze instructies inzien in het persoonlijke rooster.

Voor tentamens waarbij het pakket Maple TA wordt gebruikt, worden E-surveillanten ingezet. Deze surveillanten kunnen de docent ondersteunen bij het schakelen van de zaal naar tentamenmodus en het oplossen van storingen.

De surveillanten zijn minimaal 30 minuten voor het tentamen aanwezig om te zaal voor te bereiden en ook na afloop van het tentamen zijn zij nog 30 minuten aanwezig om studenten met extra tijd te begeleiden. Tijdens het tentamen voeren zij diverse controles uit conform Tentamenreglement.

Voor tentamen met minder dan 30 deelnemers wordt er geen surveillant ingepland. De verantwoordelijke docent ontvangt hierover een e-mail. In deze e-mail staat beschreven dat indien gewenst er alsnog een surveillant ingepland kan worden.

Ook voor onofficiële tentamens kan FlexDelft voor surveillanten zorgen. Neem dan even contact op met de medewerkers van FlexDelft door een e-mail te sturen naar surveillanten@tudelft.nl.