Studenten niet- EU nationaliteit

Ook studenten met een niet-Europese nationaliteit mogen werken als Student-assistent mits zij in het bezit zijn van een Tewerkstellingsvergunning (TWV). Deze dient door de werkgever, in dit geval FlexDelft, te worden aangevraagd bij UWV. Hiermee mag maximaal 16 uur per week worden gewerkt.

Neem de volgende zaken mee naar ons, dan vragen wij jouw werkvergunning aan:

-       geldig Verblijfsdocument

-       BSN nummer (voorheen sofinummer)

-       IBAN bankrekeningnummer

Het kan tot maximaal 5 weken duren dat wij jouw werkvergunning binnen hebben. Tot deze tijd is het verboden om te werken!