Onze diensten

Hieronder vindt u een overzicht van alle diensten. Naast de standaard diensten van onze organisatie verzorgen wij ook maatwerk. Wij denken met de TU Delft mee bij grootschalige wervingsprojecten, poolbeheer, tijdelijke inzet bij verlof en ziekte. Geen uitdaging gaan wij uit de weg.

Diensten

Uitbetalen

Wekelijks verzorgen wij de uitbetaling van urendeclaraties voor Student-assistenten en werkstudenten vande TU Delft.

Deze studenten zijn door de TU Delft geworven en geselecteerd om te ondersteunen bij een vak, project ofevenement voor een bepaalde periode tijdens het collegejaar.

Meer

Werven en selecteren

In samenwerking met TU Delft HR Centraal heeft FlexDelft een werving en selectietak opgericht diegespecialiseerde ondersteuning kan geven bij werving voor secretariële functies binnen de TU;FleXelect.

Meer

Detacheren

Wilt u een medewerker bij de TU Delft uitbetalen die in een andere functie aan de slag gaat dan Student-assistent? Dat kan via FlexDelft Detacheringen.

Meer

Surveilleren

In opdracht van Onderwijs & Studentenzaken (O&S) verzorgen wij de planning en coördinatie van desurveillantenpool van de TU Delft.

Meer