Onze diensten

Hieronder vindt u een overicht van alle diensten. Naast de standaard diensten van onze organisatie verzorgen wij ook maatwerk. Wij denken met de TU Delft mee bij grootschalige wervingsprojecten, poolbeheer, tijdelijke inzet bij verlof en ziekte. Geen uitdaging gaan wij uit de weg.

DienstenUitbetalen

Wekelijks verzorgen wij de uitbetaling van urendeclaraties voor Student- assistenten en werkstudenten van de TU Delft.
Deze studenten zijn door de TU Delft geworven en geselecteerd om te ondersteunen bij een vak, project of evenement voor een bepaalde periode tijdens het collegejaar. MeerWerven en selecteren

In samenwerking met TU Delft HR Centraal heeft FlexDelft een werving en selectie
tak opgericht die gespecialiseerde ondersteuning kan geven bij werving voor
secretariële functies binnen de TU Delft: FleXelect. MeerDetacheren

Wilt u een medewerker bij de TU Delft uitbetalen die in een andere functie aan de slag gaat dan Student-assistent? Dat kan via FlexDelft Detacheringen. De medewerker komt dan bij ons op de loonlijst te staan en wij verzorgen de maandelijkse uitbetaling met gelijksoortige arbeidsvoorwaarden als die van de TU Delft. MeerSurveilleren

In opdracht van Onderwijs & Studentenzaken verzorgen wij de planning en coördinatie van de surveillantenpool van de TU Delft. Meer