Surveilleren

In opdracht van Onderwijs & Studentenzaken (O&S) verzorgen wij de planning en coördinatie van de surveillantenpool van de TU Delft.

Voor Onderwijs & Studentenzaken verzorgen wij de planning en coördinatie van de surveillantenpool van de TU Delft. Een groep van ruim 100 enthousiaste surveillanten ondersteunt studenten en docenten bij officiële tentamens. FlexDelft zorgt voor de werving, selectie, training, planning en uitbetaling van deze groep.

Een surveillant is verantwoordelijk voor een goed verloop van een tentamen door:

-          voor een rustige omgeving te zorgen
-          vragen van studenten en docenten te beantwoorden
-          controles conform tentamenbeleid uit te voeren
-          het voorkomen en signaleren van vermoeden van fraude

Surveillanten worden door FlexDelft geworven en geselecteerd en treden in dienst bij FlexDelft. De regels en richtlijnen hoe te surveilleren zijn door de TU Delft opgesteld. De surveillanten werken volgens deze spelregels. Bij wijzigingen hierin worden de surveillanten door FlexDelft geïnformeerd en waar nodig bijgeschoold doormiddel van workshops. Een nieuwe surveillant wordt na een training verder “opgeleid” door een ervaren surveillant. Na afloop van een werkweek worden surveillanten uitbetaald door FlexDelft.

Ongeveer 2 weken voordat een tentamen plaatsvindt, ontvangt FlexDelft het rooster van O&S. Op basis van deze lijst gaat FlexDelft aan de slag. Voor tentamens met 30 of meer deelnemers roostert FlexDelft automatisch surveillanten in. De verantwoordelijke docent ontvangt hiervan een e-mail. Als er minder dan 30 deelnemers aanwezig zijn, wordt er in principe geen surveillant ingepland. De docent wordt hier eveneens over geïnformeerd per e-mail. In deze mail staat beschreven wat een docent kan doen om alsnog een surveillant in te zetten.

Bent u docent en wilt u meer informatie hierover, klik hier.

Momenteel is er geen behoefte aan uitbreiding van de huidige surveillantenpool maar als u interesse heeft om surveillant te worden, kunt u altijd een mail kan sturen zodat wij u kunnen benaderen wanneer nodig. Stuur een CV en motivatie naar surveillanten@tudelft.nl.