Werkwijze en aanmeldformulier

Wanneer u een student of medewerker wilt laten uitbetalen via FlexDelft kunt u het aanmeldformulier invullen, ondertekenen en doorsturen naar FlexDelft. U kunt het formulier ook meegegeven aan de student of medewerker.

Inschrijving Student

De student kan zich vervolgens komen inschrijven. Hij dient daarvoor een geldig, origineel paspoort of gemeentelijke ID kaart mee te nemen (geen rijbewijs).

Bevestiging opdracht

Van alle aanmeldingen ontvangt u een opdrachtbevestiging. Dit volgt nadat de student zich heeft ingeschreven.

Marketing & Communicatie

Heeft u een student ingezet voor marketing & communicatie activiteiten? Dan hoeft u geen aanmeldformulier in te vullen. U kunt de baancode voor de opdracht vermelden op het werkbriefje.

Online urendeclaraties

Studenten declareren hun gewerkte uren via de FlexDelft urenportal. De door u aangestelde goedkeurder van de online declaraties krijgt een automatische mail zodra uren zijn ingediend en ter goedkeuring klaarstaan. Als goedkeurder kunt u het aantal ingediende uren wijzigen en hier eventueel een toelichting op geven die voor u en de student/medewerker zichtbaar zijn. Het aantal uur dat u accordeert zal worden uitbetaald.

Uitbetaling en facturering

Wij zorgen voor de uitbetaling zodra de student een declaratie is geaccordeerd of een compleet ingevuld werkbriefje heeft ingeleverd. Dit gebeurt op dinsdagen. De factuur wordt rechtstreeks naar de afdeling Finance & Controle verstuurd en wordt in het systeem verwerkt. U ontvangt in Bassware een factuur per baancode per week.