Studenten buiten de EU

Buitenlandse studenten mogen in Nederland werken als zij in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor studie en als door FlexDelft een tewerkstellingsvergunning (TWV) is aangevraagd. Dit moet voor buitenlandse studenten van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland. Pas wanneer de TWV afgegeven en verstuurd is kan je als student aan de slag voor maximaal 10 uur per week.

Zodra je aangesteld bent door TU Delft kan je je melden bij FlexDelft. Neem de volgende documenten mee:

  • Paspoort
  • Verblijfsvergunning
  • BSN nummer
  • Bewijs van inschrijving huidig collegejaar TU Delft

Wij kunnen met deze gegevens de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV. Dit duurt maximaal 5 weken. Let op vanaf dit moment mag er nog niet gewerkt worden.

Zodra de tewerkstellingsvergunning binnen is, laten wij dit weten. Vanaf de ingangsdatum tot einddatum kan er gedeclareerd worden, maximaal 10 uur per week. Het is in verband met de vergunning noodzakelijk dat je wekelijks declareert.

Let op: declareer absoluut niet buiten de vergunningsdata en nooit meer dan 10 uur per week.

Zorgverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als je uitsluitend in Nederland studeert dan ben je meestal niet verplicht je in Nederland te verzekeren en kun je verzekerd blijven in je moederland. Maar als je in Nederland werkt dan ben je verplicht je in Nederland tegen ziektekosten te verzekeren. Dit is ook het geval als je incidenteel werkt. Ben je niet verzekerd en werk je toch dan riskeer je een boete.

Wanneer ben je verplicht je te verzekeren? De basisverzekering is wettelijk verplicht voor:

  • Een buitenlandse student met een (bij)baan
  • Een EU/EEA student ouder dan 30 jaar, niet in het bezit van een Health Insurance Card en langer dan 1 jaar woonachtig in Nederland
  • Een niet-EU/EEA student ouder dan 30 jaar, langer dan 1 jaar woonachtig in Nederland.

Verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht iedere aanvraag voor een basisverzekering te accepteren. De premie voor de basisverzekering is een vast bedrag dat rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij wordt betaald. De premie voor het basispakket bedraagt ongeveer €1.100 per jaar.