Surveillantenpool

FlexDelft beheert en coördineert de centrale surveillanten pool voor de TU Delft. Voor die tentamens die in OSIRIS zijn aangemeld en waarvoor 14 kalenderdagen voor het tentamen ten minste 30 studenten zijn aangemeld, worden surveillanten ingezet.

In het "Overzicht tentamens voorzien van surveillanten"  ziet u welke surveillanten zijn ingedeeld op welk tentamen.

 


Surveillanten nodig? Vraag ze aan via ons centrale emailadres surveillanten@tudelft.nl